Optocht reglement

Bij inzending van het inschrijfformulier verklaart men zich automatisch akkoord met dit reglement, zegt men toe zich aan dit reglement te conformeren en aanvaardt men de consequenties bij een eventuele overtreding

Inschrijving

 • Kleine loopgroepen
  Hieronder verstaan we een groep van 1 t/m 10 personen.
 • Grote loopgroepen
  Hieronder verstaan we een loopgroep vanaf 11 personen.  Schrijft u zich in bij de loopgroep maar neem je toch een wagen mee, dan wordt dit niet meegenomen in de jurering of de organisatie verplaatst u naar de categorie wagens. Een mogelijke kleine muziekwagen die uitsluitend bedoeld is voor muziek is toegestaan.
 • Basisschoolleerlingen
  Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor kinderen van de basisschool.
 • 1 of 2 – lingen
 • Kleine wagens: Dit is een wagen korter dan 7,5 meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerd of niet gemotoriseerde voertuig, tenzij het gemotoriseerde voertuig deel uitmaakt van het uitgebeelde thema, dan valt het onder de grote wagens.
 • Grote wagens: Dit is een wagen langer dan 7,5 meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerd of niet gemotoriseerde voertuig.

Je kunt je inschrijven voor één onderdeel. De optochtcommissie bepaalt of een voorstelling wel of niet mag deelnemen. De uitbeelding mag in ieder geval niet aanstotelijk zijn. Bij geschil zal de jury samen met de optochtcommissie de classificatie bepalen.

Nummering

De deelnemende wagens en loopgroepen worden genummerd met voor elke categorie een eigen kleur. De deelnemers moeten, aan beide zijkanten van hun voorstelling, op duidelijke wijze hun deelnamenummer voeren. De deelnamenummers worden uitgereikt op de verzamelplaat, de verzamelplaats is voor de huisartsenpost en  zal duidelijk worden aangegeven.

Opstellen/ verzamelplaats

Alle deelnemers moeten zich om uiterlijk 13.00  verzamelen op of rondom de parkeerplaats naast de kerk. Dit wordt aangegeven. Houd tijdens de optocht een aantal meters afstand zodat het overzichtelijk blijft. Zo wordt geen deelnemer over het hoofd gezien.

Afmetingen

Lantaarnpalen, laaghangende takken, krappe bochten, geparkeerde auto’s e.d. kunnen de ruimte langs de route beperken. Houd hier rekening mee bij het maken van de wagens. De route is ook te vinden op onze site onder het kopje Optocht -> Route,  en in het Kiekersblad.

De jurering

De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route. De onafhankelijke jury beoordeelt onder andere op idee, presentatie en verzorging.

Richtlijnen

Om problemen voor, tijdens en na de optocht te voorkomen, heeft de optochtcommissie deze richtlijnen opgesteld. Dit reglement is te vinden op www.dedubbelkiekers.nl. Tevens kan dit worden aangevraagd via optocht@dedubbelkiekers.nl of bij Niek Weerink, aanspreekpunt  voor de optochtcommissie: 06-17432463.

Na afloop van de optocht worden de prijzen uitgereikt in de residentie.

Door uw inschrijving als deelnemer aan de optocht verklaart u zich akkoord met deze richtlijnen van de optochtcommissie. In alle gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien, beslist de optochtcommissie.

Let op!

Deelnemers die zichtbaar gebruik maken van alcoholische drank tijdens de optocht worden uitgesloten van prijzen.
Deelnemers die voortijdig de route verlaten worden uitgesloten van prijzen.
De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen.
Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering en/of praalwagenverzekering.
Geluidsniveau tijdens de optocht: men dient zich te houden aan de maximale voorgeschreven norm van 92,5 dB (A).

EXTRA PRIJZEN

 • Aanmoedigingsprijs
  Deze prijs is in het leven geroepen om deelname van de optocht te stimuleren. Deze prijs is voor originele, nieuwe of  enthousiaste deelnemers/groepen.
 • Mooist versierde huis langs de route. De organisatie zal dit jaar wederom het mooist versierde huis langs de route belonen met een mooie prijs!